Meer kansengelijkheid en minder polarisatie!

De groep en de invloed op jongeren!

Rond de pubertijd worden jongeren gevoeliger voor de mening van leeftijdsgenootjes. Vanuit nature gaan ze in die periode opzoek naar een identiteit. Door zich bij een groep aan te sluiten en veel kenmerken van de groep over te nemen ontwikkelt de jongere een 'dit ben ik' gevoel.

Hoewel jongerengroepen vaak op een negatieve manier in beeld komen kennen ze zeker ook veel voordelen. En door de groepsprocessen zelf vorm te gegeven kunnen deze voordelen het meest worden benut. De groep en groepsprocessen vormen een van de essentiële onderdelen van de Navigating methode. Wil je een beeld krijgen van hoe we de kracht van de groep inzetten om jongeren te motiveren? Lees dan zeker verder!

Rolmodellen en de invloed op jongeren!

Nieuwe groepsleden of leden met een lagere status kijken op tegen personen die een hogere positie binnen de groep hebben. Door zoveel als mogelijk aan te sluiten en met hun gedrag bij deze personen op te vallen proberen ze leuk gevonden te worden. Jongeren laten zich met andere woorden veel sturen door deze rolmodellen. Om de interesses van jongeren in de juiste richting te kanaliseren maken we bij de Navigating methode ook veel gebruik van deze kracht van rolmodellen. Door hieronder op lees verder te klikken kan je meer informatie vinden.

Aansluiten op de leefwereld van jongeren

Met plezier eigen talenten ontwikkelen!

Kinderen leren uit nature het meeste van en met elkaar. Logisch is dat, want ze gaan veel met elkaar om en spelen samen.
Doordat ze het meeste met elkaar te maken hebben zijn ze gevoelig voor elkaars mening. Rond de pubertijd wordt die gevoeligheid zelfs groter. Dit komt doordat ze in deze periode ook opzoek gaan naar een identiteit. Door zich bij een groep aan te sluiten en veel kenmerken van de groep over te nemen ontwikkelen ze een 'dit ben ik' gevoel. Deze neiging kan gevaarlijk zijn maar hier ligt tevens ook een grote kans om tot bloei te komen!

Bij de Navigatingmethode geloven we in de positieve invloeden van groepsprocessen. Door gebruik te maken van sport en spel zorgen wij ervoor dat jongeren in plezier samen kunnen ontwikkelen.

De invloed van rolmodellen

Nieuwe groepsleden of leden met een lagere status kijken op tegen personen die een hogere positie binnen de groep hebben. Door zoveel als mogelijk aan te sluiten en met hun gedrag bij deze personen op te vallen proberen ze leuk gevonden te worden. Jongeren laten zich met andere woorden veel sturen door deze rolmodellen. Om de interesses van jongeren in de juiste richting te kanaliseren maken we ook veel gebruik van deze kracht van rolmodellen.

Navigating methode samengevat

Huiswerkbegeleiding

ooo

Kinderen die ondersteuning krijgen presteren beter dan kinderen die dat niet krijgen. We bieden niet alleen huiswerkbegeleiding maar proberen het schoolse ook leuk te maken zodat jongeren meer motivatie krijgen voor school!

In groepen (teams) van maximaal 4 leerlingen krijgen jongeren huiswerkbegeleiding van een coach. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan:
- Werkhouding
- Plannen en maken van huiswerk
- Tekstanalyse
- Samenvattingen maken
- Voorbereiding op toetsen

Lees Meer

Sociaal emotionele begeleding

ooo

Tijdens sport en spel leren de kinderen hoe ze controle kunnen hebben over hun emoties, meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen.

Onder begeleiding van een coach wordt gewerkt aan bijvoorbeeld:

- Omgaan met emoties en anderen
- Zelfverzekerdheid
- Positief zelfbeeld
- Verantwoordelijkheid

Lees Meer

Rolmodellen

ooo

Contact met iets oudere peers verhoogd de status van jongeren. Hierdoor hebben deze rolmodellen een belangrijke rol in de Navigating methode.

De rolmodellen worden als coaches ingezet en getraind om het beste

Lees Meer

Ouderbetrokkenheid

ooo

De betrokkenheid van ouders is erg belangrijk voor de succes van kinderen. Hier zijn veel ouders niet voldoende bewust van. Wij stimuleren ze in deze rol!

We nemen ouders mee in de ontwikkelingen van het kind, bieden ondersteuning bij het creëren van een warme opvoedklimaat en denken na over het beter in te spelen op de behoefte van hun kinderen.

Lees Meer

Gastlessen

ooo

Gedrag dat we aanleren wordt omgezet in automatismen. Kinderen en jongeren handelen hierdoor vaak onbewust. Met de gastlessen worden leerlingen bewust gemaakt over de invloeden van waarneming, identiteitsvorming en toekomstperspectief.

Drie gastlessen:
*Revision: omgaan met de negatieve invloeden van waarneming op gedrag en overtuigingen
*Re-valuation: positieve gevoelens als zelfwaardering en dankbaarheid activeren
*Re-identity: bewust(er) bezig zijn met identiteitsontwikkeling

Lees Meer

Cursussen op maat

ooo

Jongeren die zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen kunnen beter ontwikkelen. In onze cursussen kunt u hieromtrent meer inzicht opdoen.

In onze cursussen ligt de nadruk op het gezien, gehoord en gewaardeerd worden van de leerlingen. U krijgt beter inzicht in de denk- en belevingswereld van de jongeren en leert hier beter op aan te sluiten.

Lees Meer

Ervaringen van leerlingen & ouders

boy (1) (1)
"De opdrachten zijn heel leuk om te doen en ik leer veel, bijvoorbeeld om mijn boosheid onder controle te houden"
Abdi A.
girl (3)
"Dit is sporten op een andere manier. Ik leer hoe ik beter kan omgaan met anderen."
Fatima A.
boy (1)
"Heel leuk om samen huiswerk te maken. Ik leer ook hoe ik beter kan leren voor de toetsen"
Salih Ö
girl (1)
"Ik kan hier vragen stellen als dat nodig is en ik heb meer motivatie om aan het werk te gaan"
Rusul A.
woman (3)
"Ik leer op een leuke manier hoe ik moet omgaan met anderen, vooral met jongens. Ik krijg ook veel ondersteuning bij mijn huiswerk en voorbereidingen voor de toetsen"
Aventhika S.
girl (1) (1)
"Je leert na denken, opletten en moet samenwerken. Anders kan je de opdracht bij sporten niet goed uitvoeren"
Houda A.
dad
"Wat een goed project. Mijn zoon komt thuis en maakt zelfstandig zijn huis- en leerwerk. Dat was ik van hem niet gewend. Ook zijn resultaten zijn goed! Ik ben dit project veel dankbaar"
Hassan K.
arab-woman
"De coordinator brengt mij op de hoogte van alle ontwikkelingen. Hij geeft mij ook tips over hoe ik het beste met mijn zoontje kan omgaan. Heel fijn allemaal."
Fatima A.
father
"Mijn dochter is zelfverzekerder sinds ze meedoet met dit project. Ze is ook erg gegroeid in haar punten. Ik en moeder hadden haar echt niet kunnen helpen met het schoolse. Ik ben erg tevreden."
Mesrur C.
woman (2)
"Ik wist geen raad met mijn dochter omdat ik de taal niet machtig ben. Met de ondersteuning van Navigating heb ik kunnen opluchten. Ze is goed bezig en zit ook goed in haar vel"
Mangala A.
Blogs

Laatste van de Blog

Ik schrijf over zelfontwikkeling en meer.

ONZE PARTNERS